A szolgáltatás leírása

Partnerkövető céginformációs szolgáltatás

1. A szolgáltatás rezüméje


A Partnerkövető céginformációs szolgáltatás a Magyarországon egykor és jelenleg működő társas vállalkozások adatbázisa, illetőleg ehhez kapcsolódó speciális figyelőrendszer: részben arra szolgál, hogy a benne lévő adatok révén a Megrendelő megtudja, milyen céggel, illetve személy szerint kivel kíván éppen szerződést kötni (milyen a társaság előélete, azt most ki képviselheti, kik a tulajdonosai stb.), részben pedig arra, hogy a Megrendelő üzleti partnereinek cégjogi és hatósági helyzetében bekövetkezett változásokat folyamatosan figyelemmel kísérje, s e változásokról őt két órán belül értesítse (s ha az így kapott információkra a Megrendelő idejében reagál, megakadályozhatja, hogy e problémás ügyfeleinél – utóbb behajthatatlanná váló – kintlévősége keletkezzék). A Partnerkövető céginformációs szolgáltatás mindazon cégeknek hasznos tehát, akik más gazdasági társaságokkal szerződni kívánnak, illetőleg akik pénzt, árut vagy egyszerűen csak munkát hiteleznek gazdasági partnereiknek.
A szolgáltatás jelenlegi struktúráját az alábbi rajz foglalja össze:

 partnerkoveto_felepites.jpg

A szolgáltatásunkhoz szükséges adatok egyik részét – egy exkluzív szerződés keretében közel tíz éve – a Cégközlöny kiadójától, a kormány egyszemélyes kft-jeként működő Magyar Hivatalos Közlönykiadótól kapjuk (ebből következően minden piaci versenytársunknál gyorsabbak vagyunk és mindenki másnál pontosabbak az adataink). Információink fennmaradó halmazát különböző közhiteles (hatósági) nyilvántartásokból nyerjük, és szükség szerint, többségükben naponta többször is frissítjük.

2. A szolgáltatás hasznossága


A Partnerkövető céginformációs szolgáltatás rendszerét azért célszerű használni, mert közhiteles adatokat tartalmaz, ennélfogva ugyanazt tudhatjuk leendő üzletfeleinkről, amit a hatóságok: ismerhetjük az azonosítóin (cégjegyzékszám, adószám stb.) túl valamennyi olyan adatát, amelyeket a hivatalok róla feljegyeztek. Ily módon elegendő egyetlen pillantást vetni a cég – megalakulásától kezdve vezetett – adattáblájára, és máris informálódtunk, hogy nem elég csak az egyik ügyvezetővel szerződést kötni, mert a cégjegyzés nem önálló, hanem együttes (ezért a kisebbségi tulajdonos kézjegye is kell a kontraktusra), hogy története során többször fel volt függesztve a működése vagy az adószáma, hogy a társaság valamelyik határozatának felülvizsgálata végett per van folyamatban, s alighanem célszerű meggondolni a szerződéskötést, ha ugyanebben az adatbázisban az látható, hogy a cég rövid időn belül több ügyvezetőt vagy könyvvizsgálót is lecserélt, hogy többször csökkentette törzstőkéjét stb.
Talán még ennél is fontosabb, hogy kívánságra a már partner céget folyamatosan szemmel tartjuk (Nyomkövetés modul), hiszen pl. egy vállalkozásra nagyon komoly veszélyt rejthet magában, ha a partner cég betéti társaságból átalakul kft.-vé (ezzel ugyanis megváltozik a felelősségi rendszere), ha arra utalnak a jelek, hogy megpróbál eltűnni a hitelezők szeme elől (eladják, más megyébe teszik át a székhelyét és megváltoztatják a nevét), kiválásnál vagy átalakulásnál számunkra előnytelenül kívánják megosztani a jogosultságokat és a kötelezettségeket, ne adj isten csőd- vagy felszámolási eljárás indult ellene stb.

3. A szolgáltatás előnyei más szolgáltatásokkal szemben


a) Gyorsaság. Mindenki másnál gyorsabban, a Cégközlöny megjelenésétől számított két órán belül a megrendelő gépére küldjük a friss információkat. Ennek azért van különös jelentősége, mert bizonyos határidőket (pl. a felszámolási eljárásban a hitelező rendelkezésére álló 40 napot vagy a kényszertörlési eljárásban használatos harminc napot) a Cégközlöny megjelenésétől számítanak. Mivel 2008. január 1-jétől a Cégközlöny adatainak kihirdetési eljárása megváltozott, a felszámolási, a vagyonrendezési, a csőd-, illetve az adósságrendezési eljárásokat tárgyaló fejezetekben megjelenő közleményeket naponta – vagy igény esetén ennél is gyakrabban – frissítve tudjuk szolgáltatni.
b) Adatbiztonság. A Partnerkövető céginformációs szolgáltatásban elméletileg is kizárt bármilyen adathiba lehetősége, tekintettel arra, hogy a szolgáltatásunkhoz szükséges adatokat közvetlenül a Magyar Hivatalos Közlönykiadótól kapjuk, s a Közlönykiadó által szerkesztett Cégközlönyből elektronikus úton történik mindenfajta leválogatás. Mindez jelenti a) egyrészt azt, hogy de facto közhitelesek az általunk szolgáltatott információk, b) másrészt azt, hogy a Megrendelő teljes ügyfélkörét biztonsággal lefedjük (hiszen amely ügyfeléről adott héten nem adunk információt, az bizonyosan nem volt érintve az adott heti Cégközlönyben).
c) Teljeskörűség. Szemben a konkurens szolgáltatásokkal, a Partnerkövető céginformációs szolgáltatás nem tesz különbséget lényeges és nem lényeges információk között, hanem valamennyi, a Megrendelő partnerére vonatkozó – mintegy 120 fajta – adatot átad a Megrendelő szerverére (hacsak a Megrendelő nem szűkíti az átadandó adatok listáját).
d) Aktivitás. Szemben a konkurens szolgáltatásokkal (amelyek az adatok túlnyomó többségét kitevő, általuk lényegtelennek minősített információkat nem teszik a megrendelő gépére, hanem az csupán elvihető a szolgáltatói szerverről) a Partnerkövető céginformációs szolgáltatás a Megrendelő partnerére vonatkozó bármilyen változásról automatikusan az érintett vagy kijelölt munkatárs gépére teszi az információt (akkor is, ha ő azt külön nem kéri).
e) Diszkréció. A Partnerkövető céginformációs szolgáltatás úgy van felépítve, hogy a Megrendelő akarata ellenére semmilyen üzleti- vagy banktitok nem juthat a Szolgáltató tudomására.

*

  • Idén:
  • 823
  • Ebben a hónapban:
  • 823
  • Ma:
  • 0

felszámolásról,
csődeljárásról vagy kényszertörlésről hoztak
határozatot a bíróságok

Az Ön partnere nincs köztük?

 
Version:1.0 StartHTML:0000000168 EndHTML:0000001250 StartFragment:0000000468 EndFragment:0000001233

3. a negatív tartalmú információk alapján összeállított Veszélyes (Gyanús) cégek adatbázisa rovatunkba bekerült cégnek pedig a kőomlás veszélyére figyelmeztető közlekedési tábla

 
Termék elhelyezése a kosárban
Termék a kosárban elhelyezve

A kosarát az oldal fejlécében található Kosár gombra kattintva érheti el.

Termék törlése a kosárból